Styrelse

Ordförande:
John Löf
tel: 070-601 66 02
john.loof@jilill.se

Kassör:
Carina Esk
tel: 073 587 94 95
info@carinaesk.com

Ledamöter:
Sofia Toborg
Britt Sabel Nordenfeldt

Revisorer:
Willy Edmark
Anette Sedin

Valberedning:
Marika af Trolle
Ulla Carlsson
MIguel Escribano
David Bracken

Du kan även maila oss på
konstrundan_mail