Samarbeten och sponsorer

Våra sponsorer och samarbeten 2019

Konstrundan sätter färg på kommunen. Vill du vara med?
Välkommen som sponsor!

En kulturkommun med anor
Konstrundan Tyresö startade 2012 och vi planerar långsiktigt för att Tyresö ska finnas på kartan som kulturkommun. Ett kulturellt fokus i vår kommun ökar anseendet och är bra för tillväxten, det attraherar medborgare i allmänhet och uppmuntrar unga. Lokal kultur gör Tyresö bättre för både folk och företag.

Tyresö är en del av Sveriges konsthistoria eftersom ”målarprinsen” prins Eugen tillbringade ett antal somrar vid Tyresö slott i början av nittonhundratalet. Ungefär hundra år senare tar vi upp stafetten och samlar Tyresö konstnärer och visar våra verk i ateljéer och gemensamma utställningar.

Sponsor
Välkommen att bli sponsor för Konstrundan Tyresö!
Att engagera sig i konstrundan är bra marknadsföring! Företaget syns i ett kulturellt sammanhang som är högintressant för en stor del av kommunens innevånare och uppmärksammas i större cirklar. Ditt företag får gott anseende både internt och externt. Lokal kultur gör Tyresö bättre för både folk och företag.
Konstrundan Tyresö kommunicerar med omvärlden på ett medvetet, tydligt och välgjort sätt. Tryckt material, hemsida och Facebooksida ser bra ut och det finns plats för information från sponsorer.

Konstnärer
Vi har noggrannt utformade invalskrav och värnar både om yrkesverksamma konstnärer och välkomnar samtidigt duktiga autodidakter. Konstrundan Tyresö består av ett tjugotal konstnärer med olika bakgrund, uttryck och teknik.

Mittiprick
Konstrundan Tyresös logga kallas Mittiprick och är formgiven av Ulla Carlsson som är en av Konstrundan Tyresös konstnärer.

Under april har vi inval av nya konstnärer. Därefter börjar produktion och uppdatering av marknadsföringsmaterial. Senast juni behöver vi besked från blivande sponsorer men vi tar gärna emot förslag hela året!
Konstrundan Tyresö helgen vecka 46 varje år och har samlingsutställning på en central plats hela veckan innan.

Konstrundan Tyresö är en ideell förening. Organisationsnummer 80 24 74-0972.
Plusgiro: 68 52 27-1

www.konstrundantyreso.se

Ordförande:
John Löf
070 601 6602
john.loof(at)jilill.se

Kassör:
Carina Esk
073 587 94 95
info(at)carinaesk.com

Kontaktperson:
Ebba Strid Udikas
070 797 47 71
ebba(at)ebbasvarld.se