ivermectin world health organization ivermectina para hipertenso ivermectina dosis adultos sarna about ivermectin pas ivermec ivermectina drogasil

Förberedelser

Tiden går superfort! Och det är mycket som ska hinnas med. Vår fina karta ska delas ut, städning av ateljér och inramning av tavlor är på gång. Här håller några från lokalgruppen på och snyggar till lokalen för den gemensamma utställningen i Tyresö Centrum

lokalgruppen