Currently browsing category

Konstrunda, Page 3

KONSTRUNDAN TYRESÖ
KonstRundan Tyresö är en ideell förening för yrkesverksamma konstnärer som bor eller har ateljé i Tyresö. Vi samarbetar för att synliggöra konsten i Tyresö.
Vi genomför en årlig konstrunda, konstevenemang och utställningar.
www.konstrundantyreso.se www.facebook.com/konstrundan.tyreso