Årsmöte och Ny styrelse!

sekreterare_sm

Konstrundan Tyresö hade sitt årsmöte i helgen och vi vill passa på att avtacka Salla Vartiainen som avgår som sekreterare och välkomna Susanne Larsson-Krieg som vår nya sekreterare!

Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande: Ebba Strid Udikas

Sekreterare: Susanne Larsson-Krieg

Kassör: Miguel Escribano

Ledamot:
Marie Gustafsson
John Löf

Revisorer:
Erja Lempinen
Rieko Takahashi

Valberedning:
Marika af Trolle
Ulla Carlsson