Styrelse

Ordförande:
John Löf
tel: 070-601 66 02
john.loof@jilill.se

Kassör:
Sofia Toborg
tel: 070-874 57 55
sofia.toborg@gmail.com

Ledamöter:
Rieko Takahashi
Britt Sabel Nordenfeldt

Revisorer:
Willy Edmark
Anette Sedin

Valberedning:
Marika af Trolle
Ulla Carlsson
MIguel Escribano
David Bracken

Du kan även maila oss på
konstrundan_mail