Styrelse

Ordförande:
John Löf
tel: 070-601 66 02
john.loof@jilill.se

Kassör:
Anette Sedin
tel: 070-775 11 58
agnjud@hotmail.com

Sekreterare:
Susanne Larsson-Krieg
tel: 073-559 01 86
susanne

Ledamöter:
Rieko Takahashi
Britt Sabel Nordenfeldt

Revisorer:
Lisa Malmgren
Willy Edmark

Valberedning:
Marika af Trolle
Ulla Carlsson

Du kan även maila oss på
konstrundan_mail