För att det ska vara kul behövs kultur!

När kartan var rykande färsk tisdag 8 oktober visade vi den för alla som ville på torget i Tyresö centrum.

Miguel Escribano hade dessutom en miniutställning med ritningar av Konstverket som kulturhus – Waterfall. I dagarna ligger beslutsunderlag på våra politikers bord – ska vi ha en kommun med kultur behövs även ett kulturhus.

Miguel har under några år skapat ett fantasieggande, kreativt center och ateljéhus. Byggnaden är ett stiligt före detta värmeverk som rymmer mycket mer yta och möjligheter än vad som utnyttjas idag. Planen är att skapa ett riktigt kulturhus i den rejäla byggnaden. Här finns plats inte bara för konstnärsateljéer utan också för repetitionslokaler för musik och teater, utställnings ytor, klättervägg, café och konsert- och kurslokaler.

Konstrundan Tyresö samarbetar och skapar ett evenemang som ger ringar på vattnet inte bara hos konstintresserade i kommunen. Vi hoppas att konsten kan skapa nya tankar och att Konstrundan gör så att människor möts och att människor pratar med varandra om livet och framtiden.